Chóśebuski filmowy festiwal

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 14. oktober 2021

Z Města/Cottbus. Na 19. Łužysku filmowu pśeglědku pšose pónjeźele, 1. nowembra, wót zeger 19:00 do kina „Weltspiegel“. A 31. chóśebuski festiwal pódzajtšno-europskego filma, z 170 filmami w programje, se wrośijo wót 2. do 7. nowembra do chóśebuskich kinow. Prědny raz změju wóni sedym grajaŕnjow – Statne źiwadło, Weltspiegel, Glad-House, Kammer- bühne, Stary měsćański dom, Wjeliku słuchaŕnju BTU Chóśebuz-Zły Komorow a planetarium – z dogromady źaseś płatami. Wušej togo změju paralelnje teke digitalne kino w streamje, to samo hyšći až do 16. nowembra. Kaž pśecej prezentěruju filmy w ramiku styri wuběźowanjow a tradicionelne programowe sekcije, zasej z rozgranjańskimi rundami z filmaŕkami a filmarjami. K wósebnosćam 31. filmowego festiwala słuša, až cesće 100. narodniny kina we Słowakskej, budu se rozestajiś ze slědami perestrojki, z politiskimi pśewrotami pó rozpaźe Sowjetskeje unije, a budu wobswětliś nacasnu turkojsku filmowu krajinu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś