How se pokazujo Krabat Górneje Łužyce a Krabat Dolneje Łužyce

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 14. oktober 2021
Krabatowa stela na wikach w Kulowje. Foto: Andreas Kirschke

Z Kulowa/Wittichenau. Mjazy lětami 1985 do 1989 jo nastała Krabatowa stela na wikach w Kulowje, stwórjona wót Alfreda Eickwortha (1930–1995). Pśez projekt „Žwatoriś ze Schadowitzom“ deje se wiki wokoło teje stele atraktiwnjej a wěcej informatiwne wugótowaś. Iniciator Hans-Jürgen Schröter jo projekt pśedstajił na slědnem pósejźenju měsćańskeje rady. Póstark k tomu projektoju jo był idejowe wuběźowanje Górnołužyska góla a gaty w měrcu 2021. Hans-Jürgen Schröter jo ze swójeju ideju za Krabatowu stelu prědne myto dobył z mytowymi pjenjezami we wusokosći wót 6.000 euro. „Projekt dej stawizny nastaśa, jadnoraznosć a wuměłski wuznam Krabatoweje stele rozjasniś. Źo teke wó zdźaržanje stele. Za wobydlarjow a turistow dej to městno rědne pśebywalnišćo a městno pósrědnjenja wědy wordowaś“, pódšmarnjo ten Kulowaŕ. Wón jo licho źěłajucy genealog, kenž se teke z wuslěźenim mytosow zaběra. Tak jo mjazy drugim historiski dopokazana wósobina kroatiskego obrista Johann von Schadowitz (1624–1704), wěrjepódobny zakład za Krabatowu powěsć, jogo śěžyšćo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś