Luba Lizka Widnaric jo wót nas šła

Awtor: MEW stwórtk, 14. oktober 2021
Lizka Widnaric (1938–2021). Foto: archiw (NC)

Z Hochoze/Drachhuasen. Lizka Widnaric, z domu Kaina, jo se naroźiła 18. nowembra 1938 w Hochozy na Hugonje. Doma njejsu hygnac ako serbske powědali. Nan jo chójźił do góle a mama jo źěłała na burskem. Styrilětna jo zgubiła mamu a pón stej z bratšom bydliłej pla mamineje sotšy. Jo juž ak góle póznała burske źěło. W gumnje, na roli, w góli, w groźi. Teke pśěsć a tkaś jo nawuknuła. A nalěto, gaž jo było natkane, pón stej z bratšom do gumna na tšawu šlinki nosyłej a z wódu woblewałej.

Jěsno jo chopiła se zaběraś z wušywanim, k tomu jo ju pśirodna mama (Stiefmutter) wabiła. Wóna jo šyła žeńskim jopki a šorce. Pśecej njeźelu jo Lizka k njej šła. Ta jo jej namólowała z wuglom struski na lapkach a Lizka jo je wušywała. Pózdźej jo dostała sukno. Teke gaž jo dejała za gusami wupasowaś, pśecej jo měła wušywanje sobu. Ze źaseś lětami jo pšawje z wušywanim zachopiła a jo cełe žywjenje pśi tom wóstała.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś