Spominanje na sorabista dr. Geralda Stone

Awtor: Sonja Wölkowa stwórtk, 14. oktober 2021
Dr. Gerald Stone (1932–2021). Foto: archiw (SN)

Z Oxforda/Oxford. Pśed mjasecom jo do Łužyce dojšła tužna powěsć, až jo wumrěł engelski slawist, sorabist a pśijaśel Serbow, jich rěcy a kultury, Gerald Stone (22. awgusta 1932–11. septembra 2021). Wó serbšćinje jo Gerald Stone prědny raz južo w šuli słyšał, w casu swójogo studiuma rušćiny a nimšćiny jo zgónił wó njej wěcej. A wóna jo zbuźiła jogo zajm tak, až jo se rozsuźił, napisaś wó njej swójo doktorske źěło. Za to jo sebje wuzwólił ako prědne górnoserbšćinu, kótaruž jo nejpjerwjej raz sam nabejnje nawuknuł. 1965 jo Gerald Stone woglědał prědny raz do Łužyce a wót togo casa jo był w stawnem a wutšobnem kontakśe nic jano z kolegami-wědomnostnikami, ale z młogimi dalšnymi Serbami – wšykne su jogo znali ako wjelgin pśijaznego a mudrego luźa. Jogo disertacija, zašćitowana 1969 na Londonskej uniwersiśe, jo była wěnowana změnam górnoserbskego słowoskłada w casu narodnego wózroźenja; z njeje wuchadajuca studija jo se wózjawiła 1971 ako zešywk Lětopisa tencasnego Instituta za serbski ludospyt.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś