„Sammelsur(b)ium – serbske na wórach“

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 14. oktober 2021
Na sćěnje w slězynje wise wšake serbskorěcne wabjeńske plakaty, teke wót „Lausitzer Rundschau“. Michael Helbig

Z Chóśebuza/Cottbus. Pód titelom „Sammselsurbium“ jo se pětk wótwóriła nowa wósebna wustajeńca w Serbskem muzeju. Pśišło jo jadnab 60 luźi, mjazy nimi župan Domowinskeje župy Dolna Łužyca a dolnoserbski zastupny pśedsedaŕ Domowiny. Pśijěli su teke górnoserbske gósći ako Róža Domašcyna a Hanušojc z Barlinja, slědnej ako wobźělonej na wustajeńcy. Njewšedny gósć jo był Bernd Bruno Meyer, pśijaśel Serbow z Wendlanda. Muzikaliski wobrubiła jo zarědowanje na znatu rozwjaselecu wašnju kupka KulaBula.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś