Marija Elikowska-Winklerowa jo dostała Myto Domowiny za swójo serbske statkowanje

Awtor: Domowina/Maks Bagańc stwórtk, 14. oktober 2021
W budyšyńskem Serbskem domje jo Domowina pócesćiła jadnasćo angažěrowanych Serbow a Serbowkow. Foto: Domowina

Z Budyšyna/Bautzen. Zachadny pětk jo Domowina pśepšosyła 13 angažěrowanych Serbow do tudejšego Serbskego domu, aby jich pócesćiła. Myto Domowiny za „cesnoamtske statkowanje ze wšoserbskim wuznamom“ su dostali něgajšna ceptaŕka Brigitta Räßlerowa, spisowaśel Beno Budaŕ (chórosći dla njejo pódla był) a zasłužbna žurnalistka Marija Elikowska-Winklerowa. Wóna jo lětźasetki dłujko nawjedowała Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu. Wušej togo jo znata ako „serbska pójsynoga“. Hyšći źinsa źěła ako reportaŕka a powědaŕka za serbski program rbb.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś