To a druge z pósejźenja wokrejsnego sejma w Baršću

Awtor: Horst Adam stwórtk, 14. oktober 2021
Wósebnu chwalbu jo dostał slědny tyźeń pó pósejźenju Wokrejsnego sejma Sprjewja-Nysa w Baršću pśedsedaŕ Torsten Schüler. Wón jo gano na nimsko-pólskem nazymskem swěźenju w Gubinje ceły źeń gósći swěźenja šćěpił pśeśiwo koronje. Foto: Horst Adam

Nowa GmbH za wumóženje

Až do kóńca lěta 2022 ma firma Falck cełu wumóžaŕsku słužbu (Rettungsdienst) we wokrejsu SPN na starosći. Za to se póstarajo wokoło 150 žeńskich a muskich we swójich stacijach w Bórkowach, Picnju, Drjowku, Gubinje, Grodku, Baršću a Darbnje (Döbern) – z dogromady 16 wšakimi specielnymi awtami. W slědnych mjasecach su pytali firmu, ako to dobre źěło wót Falcka dalej wjeźo. Wokrejsne zastojnstwo jo naraźiło załožyś nowu GmbH, gromaźe z městom Pódstupim a tamnym Bergmannowym klinikumom. SPD a druge pak su měli drugu alternatiwu: ga taku, až dej tu wumóžaŕsku słužbu pśewześ wokrejs sam. Dnja 6. oktobra su wó tom wótgłosowali na pósejźenju wokrejsnego sejma. Dobyła jo nowa GmbH, ale mimo Pódstupima. Za to jo było wót 44 pśibytnych wótpósłańcow 23, to groni jano snadna mjeńšyna.

Pśidatny stipendium

za studium mediciny

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś