Jo na dwórje Serbskego domu cytała

Awtor: Horst Adam stwórtk, 16. september 2021
Majka Stockowa jo dnja 2. septembra cytała ze swójich knigłow na dwórje Serbskego domu. Foto: Horst Adam
Z Chóśebuza/Cottbus. Dolnoserbska biblioteka njoco jano serbske knigły a knigły wó Serbach a Łužycy póžycaś, ale wóna co teke luźi dobyś a wabiś za cytanje a za literaturu. K tomu słuša to, až mógu se spisowaśele a basniki how prědkstajiś ze swójimi twóŕbami. Take jo se stało stwórtk pśed dwěma tyźenjoma, a to dobrego wjedra dla na dwórje Serbskego domu (pód teju lipu, ako dej se bóžko skóro pódrězaś, dokulaž jeje dłujke kórjenje napóraju bejnu škódu). Cytała jo Majka Stockowa ze swójogo fantazijowego romana „Sprjewja – Blutmond“, wó kótaremž jo se w slědnem casu wjele powědało a diskutěrowało a do kótaregož jo młoda spisowaśelka zapśěgnuła młoge aspekty ze serbskego žywjenja. Cytała jo wóna wšake pśinoski a wótegroniła jo na pšašanja – na pśikład, lěc co dalej pisaś nowe knigły. Wušej 30 narskich pśisłucharjow jo to cytanje pśiwabiło. Južo něnto jo dalšna taka literarna prezentacija pśedwiźona. Dnja 12. oktobra pśiźo do Dolnoserbskeje biblioteki spisowaśel Křesćan Krawc/Christian Schneider. Wón buźo pśestajiś swóje knigły w nimskej rěcy „Was wir in uns tragen“.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś