Wóni kandiděruju za Zwězkowy sejm we zgórjelskem, 157. wólbnem wokrejsu

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 16. september 2021

Teke naše lazowaŕki a cytarje w slěpjańskich stronach mógu dnja

26. septembra wuzwólowaś wótpósłańca za Zwězkowy sejm we zgórjelskem, 157. wólbnem wokrejsu. Toś pśedstajamy styrjo kandidaty z togo wokrejsa (pśiwzete z pśijaznym dowólenim našogo sotśinego casnika „Serbske Nowiny“). Kuždy jo dostał slědujuce pšašanja:

1. Strukturna změna weŁužycy jo wjelike wupominanje. Co maśo za trjebne, srjejźny staw ako głownu zepěru?

2. Kake napšawy maśo za nejwažnjejše, glědajucy na šćitklimy?

3. Kak cośo k tomu pśinosowaś, pśecej hyšći wobstojece pśedsudki nimskich sobuwobydlarjow napśeśiwo Serbam pśewinuś?

4. Wobydlarje w Nimskej bywaju starše. Kak cośo zawěsćiś, až se Waše rozsudy njespśeśiwiju zajmam młodostnych?

Florian Oest, CDU:

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś