Nejnowše źěłowe wuspěchy ABC

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 16. september 2021

Z Města/Cottbus. Źěłanišćo za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) jo dnja 26. awgusta wobradowało z prezencu w žurli šulskego amta. Wobźělili su se wše sobuźěłaśeŕki a sobuźěłaśeŕ ABCeja, tencas jo jich dwanasćo na styri a poł źěłowych městnach, a wjednik šulskego amta Uwe Mader. Wjednica ABC, dr. Christiana Piniekowa, jo se sobuźěłaśeŕkam a sobuźěłaśerjoju za njewomucne źěło njeglědajucy na korona-wuměnjenja a wobstojecu wakancu w slědnem šulskem leśe źěkowała. Tak jo se na nowej šćitanej online-platformje za wucbne materiale, fachowu literaturu a rěcne pomocy pó poł lěśe wušej 75 procentow ceptaŕkow a ceptarjow serbšćiny pśizjawiło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś