Kontakt

How móžośo strony wótbywajuce napšašowanja Ludowemu nakładnistwu Domowina stajiś. Mějśo-lic redakcionelne abo howacne pšašanja na "Nowy Casnik", wobrośćo se pšosym na redakciju.

Kak śi gronje?

Waša mejlkowa adresa

Waša powěsć

anti-spam
Wóspjetujśo Pšosym licby pšawje zapódaś.

Zapódajśo wšykne licby do dołojcnego póla.

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś