Njejsom se myslił, až mě corona změjo taki wuznam!

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 10. Juni 2021
Kamber Kamberi jo mějaŕ wót „La Corona“. Chtož sejźi na terasy, móžo wobźiwowaś reliefy ze serbskimi powěsćami. Je jo Jörg Tausch napórał.

Ze Slěpego/Schleife. Wót nowembra 2020 do 25. maja su teke tudy měli zacynjony gósćeńc. Kamber Kamberi jo ze swójim teamom (dogromady źěła how šesć luźi) derje pśišeł pśez ten śěžki cas. „Njejsmy nikogo pušćili ze źěła, togodla njamamy něnto problemy z personalom. Smy pśedawali jězu tak, až luźe su mógali ju wótholiś. Som se myslił: Chto wě, lěc Slěpjanarje to sobu gótuju. To sukotanje jo pak zadermo było. Luźe su pśišli. Howacej smy krydnuli pjenjeze za krotke źěło, wšykno jo se derje raźiło. Něnto mamy zasej wótcynjony gósćeńc, nejpjerwjej wobsłužujomy luźe jano wence. Jolic až incidence wóstanu niske, mógu naše gósći skóro zasej nutśi sejźeś. Pśiraźijom kuždemu, aby rezerwěrował městno. Jo, a teke pśenocowaś mógu luźe how zasej. Markujomy, až sezona za kólasarje se zasej zachopijo. Cesto su wóni ducy do Kromole abo Mužakowa a kśě stupiś do našeje kjarcmy.“

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen