W Turjeju pśetwarjaju hotel a spa „Christinenhof“

Von Maks Bagańc Donnerstag, 10. Juni 2021
Jadnaŕka Wenkojc-Nieswandowa mjazy twaŕskimi źěłami w drugej etažy Christinenhofa. Rucnikarje renowěruju rowno wjele śpow. Foto: M. B.

Z Turjeja/Tauer. Južo wót zachadnego nowembra njejo wěcej móžno woglědaś do hotela „Christinenhof“ w Turjeju. Tu pśez pandemiju wunuzkanu pawzu jo jadnaŕka Nicol Wenkojc-Nieswandowa wužywała, aby organizěrowała pśenowjenje rumnosćow hotela. Pópšawem su planowali zasej wótwóriś w juniju, renowěrowanje wellnesowego wobłuka a 19 drugich śpow pak trajo a buźo se śěgnuś až do septembra. Rucnikarje wšakich firmow pśigótuju hotel a spa za cas pó pandemiji, a źaseś luźi personala pomaga pśi źěłach w cełem domje.

„Na zachopjeńku smy jano instalěrowali WLAN a nowy system za šćit pśed wognjom. Ako jo se pokazało, až njebuźo se korona-situacija pólěpšyś, smy w měrcu chopili wobšyrnje renowěrowaś“, groni jadnaŕka Wenkojc-Nieswandowa. Pó wjele lětach jo wóna se 2017 wrośiła do Łužyce, aby sobu źěłała w Christinenhofje a how pśigótowała pśewześe gósćeńca pśez nowu generaciju. Jeje starjejšej, Wenkojc Lothar a Christine, stej w lěśe 2001 załožyłej ten gósćeńc. Pśedzachadne lěto jo wumrěł jeje nan a Nicol Wenkojc-Nieswandowa jo pśewzeła familijowu firmu.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen