W Nowej Niwje su serbowali pśed domowniskeju śpu

Von Maks Bagańc Donnerstag, 10. Juni 2021
Wše sejźe na ławkoma pśed domowniskeju śpu na Grodowej droze 2.

Z Noweje Niwy/Neu Zauche. Pśed domowniskeju śpu w Nowej Niwje, rowno napśeśiwo staremu grodoju, su srjodu tyźeń gromadu pśišli na serbske rozgrono. Gromaźe ze Silviu Tilgneroweju, ako jo zastupnica domowniskeje śpy, jo Uta Henšelowa organizěrowała to serbske blido. Wugótowane wót Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu, jo to zmakanje južo mała tradicija we tej jsy na kšomje Błotow. Raz w nalěśu a raz w nazymje jo tam zarěduju. „My se procujomy wó to, až wóstanjo serbska rěc w Nowej Niwje a wokolinje žywa“, groni Uta Henšelowa.

Na tom dnju jo se wósym luźi zeger 18:00 zmakało pód gołym njebjom. Głowny tema jo było žywjenje a statkowanje Marjany Domaškojc a kuždy jo mógał něco k tomu pśinosowaś. Uta Henšelowa jo na pśikład cytała z knigłow „Wubrane spise“ a wuźěliła kopije basni „Posłańca nalěta“ z pjera Domaškojc. Wětšy cas su wobźělniki pak tak powědali, ako guba jo jim narosła. Su wuměnjali anekdoty z casa na Dolnoserbskem gymnaziumje, su se rozgranjali wó „falšnych pśijaśelach“ w słowjańskich rěcach a wó pósejźenju dolnołužyskeje župy Domowiny w Groźišću.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen