Žycenja a spomnjeśa kolegow

Anke Hille-Sickertowa

Von Kolegowki a kolegi Waltraud Stoltoweje Donnerstag, 10. Juni 2021

Anke Hille-Sickertowa, wjednica Dolnoserbskego gymnaziuma (DSG): „Waltraud Stoltowa jo za mnjo woblico šule, nic jano dokulaž na kuždem šulskem swěźenju z wuknicami a wuknikami chora na jawišću stoj a program wugótujo, ale teke dokulaž wóna jo była mója rědowniska ceptaŕka, ako som 1982 ako źewjetkaŕka zastupiła do šule. Pśijaznje a rozměśa połna jo nas do šulskego zgromaźeństwa pśiwzeła. Wobźiwowała som pśecej jeje měrnosć a wurownanosć, žednje njejsom dožywiła, až jo hektiska abo njepśijazna, w nejwětšym chaosu krotko do koncerta abo zastupa stej wót njeje wujšłej měr a połna dowěra, tak jo wšyknym ‚kamjenišćo w mórju‘ była. Wóna jo za wšyknych pśikład w dypku wědobna zagronitosć, žednje njejo se dłujko kazaś dała, gaž som pomoc trjebała abo gaž jo nadawk był. Slědny pśikład: Ako nejstarša kolegina jo jadna prědna była, kenž jo w casu lock-downa z wideokonferencu wucyła.“

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen