Urlop we faraŕni?

Von Andreas Kirschke Mittwoch, 12. Mai 2021
Faraŕ Fünfstück we Warnołćicach. Foto: A.Kirschke

Z Warnołćic/Arnsdorf.Wjele faraŕnjow w Górnej Łužycy jo proznych abo trjebaju wupórěźenje. Co z nimi dej wordowaś? Z tym jo se študija „Urlop cyniś we farach abo faraŕnjach w Górnej Łužycy“ zabrała. Pśikład za desolatnu faru maju w Šiborćicach (Niederseifersdorf), kenž jo nastała na kóńcu 17. lětstotka. Saněrowanje by płaśiło nanejmjenjej 350.000 euro. Na pjenjezach pak brachujo. Ten dom a šesć dalšnych su pśepytowali we tej študiji („Machbarkeitsstudie“). Ju su promštowka wobceŕka Lubij-Žytawa (Löbau/Zittau), wušy promšt Thomas Koppehl (cerkwiny wokrejs Šlazyńska Górna Łužyca) a landrot Bernd Lange krydnuli 5. maja. Pśigótował jo ju Inženjerski běrow za planowanje a póraźowanje Basler & Hofmann w Zgórjelcu, wót januara do oktobera 2020. Iniciatory su pó wšonimskem pósejźenju wót „LEADER“ (program napšawow za wejsne strony) byli Dorothe Ehligowa (referentka za spěchowańske pjenjeze w saksojskej ewangelskej krajnej cerkwi), woplěwaŕ twarjenjow Bernhard Preiß a faraŕ Andreas Fünfstück.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen