Historiska ordinacija w Serbskej cerkwi w Měsće

Von Madlena Norbergowa Mittwoch, 12. Mai 2021

Na njeźeli Kantate, dnja 2. maja 2021, jo se w Chóśebuzu wótměło wósebne tšojenje. Prědny raz w historiji ewangelskeje cerkwje Barliń Bramborska-šlazyńska Górna Łužyca a chóśebuskego cerkwinego wokrejsa jo se w Serbskej cerkwi stała ordinacija dweju fararjowu. Stej to byłej Simon Klaas a Tobias Pawoł Jachmann, ako wobej buźotej statkowaś w Baršću, w Dolnej Łužycy. Tobias Pawoł Jachmann ma serbske kórjenje a wuknjo aktiwnje dolnoserbsku rěc. A dokulaž jo kśěł, až se to teke wótbłyšćujo w ordinaciskej namšy, jo se wobrośił na biskupa a wó to pšosył, aby se wótměł ten akt w Chóśebuzu. A biskup dr. Christian Stäblein jo rad do togo zwólił. A tak jo se stało – dwójorěcna ordinacija w Serbskej cerkwi w Chóśebuzu. W prjatkowanju jo biskup Stäblein se samo krotko póśěgował na Serbow, rozmjej jo gronił, až ta serbska tšuna (prjatkowanje wó 1 Sam 16) jo wažna a słuša na kuždy pad k cerkwi a k luźam, ako how bydle, a až jo to něco wósebnego a až kuždycke wugranicowanje jo wugónjone ako ten zły duch pla Saula w bibliji.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen