Pśipósłane

„Sorbenkind“: Prědne wopytanje – derje měnjone

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 06. Mai 2021
Filmowu prědnicku „Sorbenkind“ režyserki a producentki Patricie Kaube, kótaraž ga jo zwenka Łužyce wótrostła, njedejali měriś jano z našymi nazgónjenjami a zacuśami. Chwalim, až jo se zewšym na „serbsku tematiku“ wěriła. Druge kamerateamy „wunamakaju“ to serbske pśisamem jano, źo-li wó jajka, nałogi a burske drastwy. Režiserka njejo – za to buź jej źěk – z kamerowym wokom za eksotami pytała. Weto jo namakała mało znatu njewšednosć. Filmowy titl „Sorbenkind“ zni kaž „Sorgenkind“. Samsku myslicku su južo druge pódobnje hužywali (akcija DSG pśed lětami). Lubili su se mě cuśniwe wjeźenje kamery, rěz a zuk, wócywidnje pśijaznosć mjazy filmarjami, grajarjami a domorodnymi lajskimi grajarjami. Serby su jano krotko wustupowali – pśekrotko za film z takim titlom. Su byli mjenjej abo wěcej komparse kaž we filmje „Der fremde Vogel“ (1911, nimy film z Astu Nielsen, źož Serby prědny raz w grajnem filmje wustupuju). Režyserka jo to derje měniła a se zwenka znatych klišejow pógibowała. Derje měnjone pak njejo zrazom derje cynjone.
(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen