Młody byś a Serb byś – co groni to w Górnej Łužycy?

Von Nowy Casnik Donnerstag, 06. Mai 2021
Helena Hejduškec jo powědała za towaristwo Pawk.

Z Drježdźan/Dresden. Pód titelom „Serby we Łužycy - Drěmajuca drogostka w Sakskej?“ jo Załožba Konrada-Adenauera (KAS) w aprylu pšosyła na wšake zarědowanja. Wótźělba załožby, Politiski kubłański forum w Sakskej, jo organizěrowała digitalne rozgrona wó serbskem žywjenju. Pśez to jo kśěła spěchowaś „wuměnjenje mjazy Serbami a Njeserbami“. Za to su wšake zastupniki serbskich institucijow pśedstajili swóje tematiki, ako na pśikład rěcne pšašanja abo situaciju serbskich tradicijow w casu korony.

Pśi slědnej online-diskusiji „Młody a serbski“ dnja 21. apryla su pśibytne diskutěrowali wó serbskej młoźinje. Johanna Hohausojc a Benedikt Bierbaum wót KAS stej moderěrowałej zmakanje, kenž jo se wěcej ako 60 luźi woglědało. Pśez chat-funkciju na online-platformje Zoom su wóni dodali dalšne informacije a su wšake pšašali.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen