Nowy móst do Baršća. Pak za co?

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 06. Mai 2021
Jaden źěl mósta nad drogu do Baršća ju južo gótowy. Foto: Horst Adam

Z Města/Cottbus. Chtož něnto jěźo z Chóśebuza pó droze L 49 do Baršća, ten wiźi ducy na tej droze bejnje wjelike twaŕnišćo. A to krotko pśed kśicowanišćom z amplami, źož wótbocyjotej droga k janšojskej jamje a droga L 49 do Derbna/Döbern a dalej do Zgórjelca/Görlitz. Tam se twari tuchylu wjeliki a šyroki móst nad drogu. Ten pak njejo myslony za awta abo za luźi, ale za zwěrjeta, za źiwinu. Nejpózdźej w lěśe 2022 dej byś wóna dotwarjona.

Dla cogo to wšykno? Planowane ga jo, až ma se twariś na wšakich źělach nowa spěšna droga kołowokoło Chóśebuza. Pó tom njemuse te, ako pśidu na pśikład wót Grodka a kśě do Baršća, wěcej jěś pśez cełe město. Pód tym śerpje wósebnje wobydlarje w Módłeji/Madlow a Gołynku/Gallinchen. Tam ga lice kuždy źeń něźi 10.000 wjelikich a mjeńšych awtow. Wóni mógu pón město wobjězdźiś. Ta nowa droga se zachopijo pśed Gogolowom/Groß Gaglow, wjeźo mimo Dubrawki/Frauendorf, pód awtoweju drogu A 15, mimo Kórjenja/Kahren a dalej blisko L 49.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen