Dejał serbski lud se licyś? Serbske blido njejo zjadne

Von Franciska Albertowa Donnerstag, 06. Mai 2021

Dnja 02.05.21 jo se zmakało źaseś wobźělnikow za Serbskim blidom, aby diskutěrowali wó tom, lěc dejała se licba serbskorěcnych luźi licyś. Input-źěl wjacora jo pśigótował Maks Bagańc, pó kótaremž jo malsnje nastała žywa diskusija. Wobźělniki a wobźělnice su se pak wobjadne byli, až pśewažyju argumenty pśeśiwo licenju. Jo to na pśikład tšachota, až zwěžu se mjeńšynowe pšawa z wěstymi licbami. To by mógało tak wuglědaś, až muse wejsańske tofle akle pón dwójorěcne byś, gaž wuznajo se wěsty późěl wobydlarjow ako Serby. To pak by wóznamjeniło zešpatnjenje situacije w pśirownowanju k aktuelnemu stawoju, źož płaśe wšykne pšawa w cełem serbskem sedleńskem rumje njewótwisnje wót licbow. Za licenje by na drugem boku to powědało, až maju licby wužytk za rěcne planowanje a za ewaluaciju rewitalizěrowańskich napšawow. Powšyknje chowaju statistiske napšašowanja we se móžnosći manipulacije.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen