Su dostali pśigronjenja za spěchowanje

Von amt Bórkowy Donnerstag, 08. April 2021

Z Bórkow/Burg. Z tym, až spěchowańske srědki su se pśizwólili, mógu w Bórkowach južo skóro jaden projekt do statka stajiś, wót kótaregož jo južo dłujko tam to grono. Rozmjej: Kulturny a sportowy centrum móžo se twariś. Planuju wěcejzaměrowu halu, kulturny dwór w Kurowem parku tak ako parkowy dom. „To žurne źěło a to wójowanje w slědnyma lětoma stej se wupłaśiłej“, wjaselitej se amtski direktor Tobias Hentšel a góspodaŕska spěchowaŕka Isabelle Lea Stephanowa, kótaraž jo koordiněrowała projekt. „Něnto dajomy se do detailowych póraźowanjow z Inwesticiskeju banku Bramborskeje a z Bramborskim krajnym zawodom (Landesbetrieb) za grunty a twarjenje“, wujasnijo góspodaŕska spěchowaŕka. Wóna se naźeja, až te twaŕske źěła mógu w nalěśu 2022 se zachopiś. Projekt jo wjele pódpěrowarjow trjebał a jich teke namakał. Za to jo amtski direktor wjelgin źěkowny, wiźi to ako znamje za pśichod.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen