Wót zmakanja młoźinskego aktiwa Domowiny

Von Diana-S. Šejcowa Donnerstag, 25. Februar 2021

Z Města/Cottbus. Zachadnu srjodu, dnja 10. februara, jo było online-zmakanje młoźinskego aktiwa Domowiny. Tam su se zastupniki 13 wejsnych młoźinow mjazy drugim wó móžnych a dowolonych alternatiwach k tradicionelnym zapustowym pśeśěgam rozgranjali. Silva Oelertojc z Janšojc jo pśedstajiła, kak su tam lětosa z małkeju akciju zymu wugnali. Marcus Końcaŕ, zastupny jadnaŕ Domowiny jo powěźěł, až jo młoźina teke w Prjawózu kreatiwnje zapustowała.

Tobias Unger z Hochoze jo wabił za online-zapust. Ten dej dnja 27. februara byś - źěl live z wjelikego zala hochoskeje kjarcmje a źěl z pśedproducěrowanymi pśinoskami. Za to jo Unger druge młoźeńce wó pódpěru z jich jsow pšosył. K woglědanju buźo spektakel na youtube pód: https://www.youtube.com/watch?v=iASBzjwH950 &feature=youtu.be. Dalšne informacije se něnto južo na facebook namakaju.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen