Lazowaŕski list

Jo był dobry pśijaśel familije

Von Siegried Malk Donnerstag, 25. Februar 2021
Faraŕ Puhlmann pśed lětami na wjerbańskem zapusće. Foto: Siegfried Malk

Gaby korona tak mócnje k nazymu njeby pśišła, ga by kśěł se hyšći raz z fararjom Puhlmannom w měsćańskej chórowni na tasu kafeja zmakaś. Škóda, až njejo z tym nic wěcej hordowało, chórownja ga jo była za hoglědarjow zacynjona. Weto cu se hyšći raz huźěkowaś fararjeju Berndoju Puhlmannoju. Wjele jo wón za nas cynił. Jo teke pśišeł na zakopowani mójeju starjejšeju. Jaden wjelgin sympatiski luź a pśijaśel.

Južo w 1980ych lětach jo młody Bernd ako student teologije k nam w Smogorjowjedo domu pśišeł. Wón ga jo gromaźe z mójim bratšom w Barlinju teologiju studěrował. Ako młody wjerbański wósadny faraŕ jo pózdźej źurja měškaŕnje (Küsterhaus) za nas wótcynił, ako smy tam Pónaschemu załožyli, ale teke za dalšne zmakanja. How jo se tencas teke skóńcyło slědne zmakanje Serskego blida z fararjom Klausom Lischewskim a teke to jo zasej faraŕ Bernd Puhlmann pódpěrował.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen