Zapust, ty nam felujoš...

Von Horst Adam/Stefanie Krawcojc Donnerstag, 25. Februar 2021
Źož lětosa kóšule njelětaju, su w Gołbinju nanejmjenej wustajone pśi wrotach. Foto: Marion Hirchowa
Z Dolneje Łužyce/Niederlausitz. Źiwny februar jo lětosa, žedne zapusty abo camprowanja drje njejsu. Tak jo slědny raz było w Drugej swětowej wójnje. Luźa to wobtužyjo, wšake su se togodla wumyslili někaki pokazk na wupadnjony zapust. Ako pśikład mamy how fota z Gołbina a Janšojc (dalšne impresije wót „zapusta“ su na tśeśem boce, z Kśišowa). Z Gołbina (Gulben) w gołkojskej gmejnje lazujośo w pśiducem wudaśu dlejšu rozpšawu. Telik južo źinsa: Njeźelu by pópšawem był zapust. Ten jo był kradu hynakšy a wjelgin małki: styri žeńske a dwě źowći – w serbskej drastwje a z lapu – su byli njeźelu duce. Su woglědali wšym tym 150 žywnosćam a chromam a su jim pśepódali mały dar ako źěk za pódpěru pśi zapusće. To jo było wšuźi wjelike wjasele. Sobotu a njeźelu su powjesnuli pśi dwórach pisany kostimy za camprowarje. Teke serbske kóšule su byli wiźeś.
(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen