Serbsku wucbu sam zrědowaś?

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 14. Januar 2021

Z Chóśebuza/Cottbus. Starjejše šulskich źiśi maju we cełem kraju starosći. Kak pójźo dalej we šulach, kak funkcioněrujo „distancna wucba“ ? Serbske mamy a nany se pšašaju: Kak pójźo dalej ze serbšćinu? Wšak su młoge ceptarje rozpósłali nadawki teke za ten fach. W šulskem „cloud“ za Bramborsku su tek serbske wopśimjeśa pódla. Weto ma wjele Serbow tšach, až serbska wucba njebuźo tak we srjejźi ako nimšćina abo matematika. Co jo wažne w casu pandemije? To jo gnuło cłonki serbskeg familijoweg towaristwa „Gromaźe“. Pśedsedaŕka Franciska Albertowa jo toś rozpósłała list z pšašanjami. We srjejźi stoj ta mysl: Kak móžomy se staraś wó serbsku wucbu? Chto buźo to wugbaś? Njamóžomy sami pśecej ako ceptaŕki abo ceptarje statkowaś, pódla źěła. How jo ten list:

„Lube wšykne,

pśez to, až su šule až do kóńca januara zamknjone, cu digitalnu wucbu za serbsku rěc za cas do zymskich ferijow organizěrowaś. Nejlěpjej za dwě kupce: młodše źiśi z prědneju rědownjowu a starše źiśi wót stwórteje rědownje. Togodla mam slědujuce pšašanja:

1. Mamy w towaristwje teke źiśi, kenž su w tśeśem lětniku?

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen