Zběra zuki strony a trjeba pódpěru

Von Maks Bagańc Donnerstag, 14. Januar 2021
Kat Austen pśi terenowych slěźenjach w arktis. Foto: Roger Pimenta

Z Barlinja/Berlin. Kat Austen, wuměłcowka z Engelskeje, zaběra se wót lěta 2020 z Łužycu. Projekt „This Land is Not Mine“ (Ta zemja njejo mója) dej zjadnośiś wjele impresijow a wobstoj ze zukoweje instalacije. Luźe su napominane, daś jadnore nagraśe ako dataju do zběrki na website https://lausitzklang.katausten.com. Austen jo nagrała rozdźělne zuki a wideo na městnach, kótarež su symbolizěruju regionalny pśewrot, ako na pśikład pśi kšomje brunicoweje jamy, pśi rěkach a drogach.

Wóna bydli w Barlinju a jo mjazy drugim sobuźěłaśeŕka Centruma za medijowe wědomnosći w Bramborskej (MeZ) a Artistic Fellow na IASS Pódstupim (Institute For Advanced Sustainablity Studies e.V., Institut za studije póstupneje trajnosći).

W lěśe 2017 jo wóna prědny raz Łužycu woglědała a Serbow póznała. „Som wiźeła wjele paralelow k Waliziskej, ten region ga jo se teke z górnistwom wuwijał. W bliskosći granicy z Waliziskeju som wótrosła. Pšašanje, co pó wudobywanju wugla pśiźo a pó kakej wašni se identitu transforměrujo, jo teke tam zawinowało wjele wuwijanjow.“

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen