Gratulacija wšym mytowanym!

Von Jill-Francis Ketlicojc Donnerstag, 15. Oktober 2020

Z Budyšyna/Bautzen. Teke lětosa jo kšywowe towaristwo Domowina wósebnje zasłužbnym cłonkam pósćiło Myto Domowiny tak ako cesne znamuško. Tenraz su pśi mytowańskem zarědowanju – slědny pětk – cele hynakše wobstojnosći se kněžyli ak howac. Tak jo w budyšyńskem Serbskem domje licba gósći wobgranicowana była, na wótstawki jo se źiwało, maski su se nosyli. Ale wjasele se, až zewšym jo se to cesćenje pśewjasć mógało. A pśedsedaŕ Domowiny, Dawid Statnik, jo we swójich póstrowjeńskich słowach wuzwignuł: „Naše prědowniki w narodnem źěle su wjele wětšych wupominanjow zmejstrowali – daś wóni nam su pśikład!“ Wón jo teke na to pokazał, až mytowański wuběrk njejo jadnorje tych nejwušych pó mócy w towarišnosći wuzwólił, ale až stoj „njesebny a zwěrny angažement za byśe a traśe serbskego luda w srjejźišću“, až „serbska cłowjeska dostojnosć“ se mytujo. W tom zmysle jo se wuźěkował lětosnym lawreatam, až su „naše šanse ako Serby z wjele procu a dobrymi idejami pśispórili. To jo pógóń do pśichoda.“

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen