Trjebamy masterplan za rěc! Serbska rěcna rada by to mógała wšykno wjasć

Von Horst Adam Donnerstag, 15. Oktober 2020
Domowinski pśedsedaŕ Dawid Statnik jo derje nawuknuł dolnoserbsku rěc. Foto: Horst Adam

Co jo tuchylu a w pśiducem casu to nejwažnjejše w serbskem žywjenju – nic jano w Dolnej Łužycy, ale rowno tak w drugich serbsko-nimskich stronach w Górnej Łužycy? Wšykne su se pópšawem wobjadne we tom, až stoj we srjejźi serbska rěc a jeje zdźaržanje, woplěwanje a rozšyrjenje, cele naprědku jeje rewitalizacija, jeje wótžywjenje. A to jo teke zapisane w statuśe Domowiny a w jeje źěłowych planach rowno tak ako w planach a profilach serbskich institucijow.

Domowinski pśedsedaŕ dolnoserbski powěda

Na papjerje jo to wšykno derje a šyroko napisane a wopisane. A tych pśikładow, kak se to pón w praktiskem serbskem žywjenju a źěle pśesajźijo, jo teke dosć w cełej Łužycy. Kuždy pó swójom źěła za serbsku rěc – w Domowinje a we wětšych a mjeńšych towaristwach, w serbskich institucijach, w šulach a źiśownjach, wósebnje w projekśe WITAJ.

Teke w krajoma Bramborska a Sakska a w młogich wokrejsach a městach a gmejnach se procujo, to społniś, což stoj w Serbskej kazni a w drugich póstajenjach a wobzamknjenjach k tomu serbskemu a k šćitoju mjeńšynow. Serbska rada grajo pśi tom wjeliku rolu.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen