A pśecej nam njej‘ móžno gromaźe byś…

Von Martina Kalcowa Donnerstag, 17. September 2020

Až woblubowany serbski ludowy spiw w casu korony nowy wóznam dostanjo, z tym nichten licył njejo. Tak ako wjele drugich chorow smy teke ako chor „Łužyca“ za nowe lěto 2020 wjele zajmowanych projektow planowane měli.

Wjele probow smy južo za pśigótowanje zgromadnego nalětnego koncerta ze Serbskim ludowym ansamblom Budyšyn absolwěrowali. Raźona generalna proba jo była 9. měrca w Serbskem domje w Měśce. Wše su se wjelgin na wustup w Serbskej cerkwi wjaselili...

Pón jo pśišła korona. Nicht njejo z tym licył a wustatkowanja nicht do togo wótwiźeś njej mógał. Zgromadne spiwanje w chorach, w šulach, w cerkwjach a we „wjelikich domach“ našeje kulturneje krajiny jo było wót jadnog dnja na drugi zakazane. Nowe gronidła su něnt byli: „wótstawk doźaržaś“ a „masku nosyś“. Naš zgromadny wustup z ansamblom dnja 15. měrca 2020 jo se ako mydłowy puchoŕ rozpuknuł, rowno tak, ako našo jatšowne spiwanje w cerkwi w Dešnje, kenž južo 20 lět wugótujomy.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen