Kokot w Drjenowje

Von Marija Elikowska-Winklerowa Donnerstag, 17. September 2020
Na drjenojskem swěźenišću su rejowali źowća a jo piskała kapała „Prostataler“.

Z Drjenowa/Drehnow. Slědnu sobotu su w Drjenowje kokota łapali. Cuzych jo było mało, ale śim rědnjejša jo była atmosfera. Kuždy jo kuždego znał a tak su pśišli do rozgrona. Wejsanarje su se mógali z wótstawkom wusednuś abo kafej piś. Wó to jo se starał kjarcmaŕ Gutschmidt. Młoźina jo pjakła tykańce a jěšnice wopjakła.

Kokot jo był z Drjenowa, su mě młodostne wobtwarźili. Tśo rědne kjarliki, carno woblacone, a z cylindrom na głowje su donjasli jabeŕ a kokota na swěźenišćo. To su byli: Paul Rapko, Florian Burchardt a Marvin Mucha. Su śěgnuli w pśeśěgu sobu wót šenki, źož su se zgromaźili, pśez wjas. Muzikanty „Prostataler“ su pśeśěg pśewóźowali a teke pśi swěźenju a wjacor na rejach grali.

Źowća su byli pśewšo rědnje woblacone, na to w Drjenowje kradu glědaju. Woblekali su je Martina Bališowa z Majberka, starše Drjenowaŕki, Renata Šemskowa a Katrin Šwjelina. 13 źowćow jo sobu gótowało.

Rejtarje su byli wšykne z Drjenowa: Alexander Pahn, młoźinski wjednik Steffen Kudera, Christian Semiš, Maximilian Girnt a Tobias Fechner. Kónje su se wupóžycyli z Běłeje Góry.

A to su „kralojske póriki“:

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen