Samo ministaŕ Reichelt jo woglědał do Smogorjowa

Von Silvio Smogoŕ Donnerstag, 17. September 2020
Pśi wejsnej droze w Smogorowje – wótmólowane we februarje w lěśe 1975. Foto: J. Kaffka/archiw NC

W 50tych lětach, 8. junija 1952 su załožyli w DDR prědne rolnikaŕske prodrustwo, prědnu LPGeju. Pśisamem źaseś lět jo to pón trało, nježli stej mógałej SED a kněžaŕstwo k wěsći daś, až wobstoje w cełem kraju za „socialistiskim nalěśim“ 1960 wšuźi we jsach prodrustwa. Jano wót měrca do maja 1960 jo jadnab 500.000 burowkow a burow „pśistupiło“ tym prodrustwam. Wětšy źěl z nich njejo to pšawje kśěł, ale politiski a propagandistiski śišć jo był pśemócny. Pó tysacach su dla togo wopušćili swój dwór a wuběgnuli do pódwjacora.

Teke w serbskich jsach jo se wšo to wótměło a stało. W Smogorjowje – tak cytamy w Casniku – su na pśikład 10. junija 1958 załožyli prodrustwo z mjenim „Oberspreewald“, wósym luźi ze styrich žywnosćow jo jomu pśisłušało. LPG jo wobźěłała 25 hektarow, a jogo pśedsedaŕ jo był Alfred Broniš. To groni, až jo był how zachopjeńk prodrustwowego źěła wjelgin śěžki, až su kśěli burowki a bury lubjej dalej sami wóstaś ze swójimi groźami, pólami a łukami.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen