Njejsu hyšći mógli te dro- gotne staśiwy wóswěśiś

Von Jill-F. Ketlicojc Donnerstag, 17. September 2020

Z Janšojc/Jänschwalde. Wjele źěła jo štycało we pśigótowanjach, ako su se zwónoźeli w Serbsko-nimskem domowniskem muzeju Janšojce za muzejowu noc. Tu su tam kśěli slědnu sobotu zarědowaś. Ale glědajucy na te wusoke napołožki dla korony, ako maju se w hygienowem koncepśe dopołniś, su to zarědowanje z titelom „Wšo se wjerśi ... a bywa JADNO“ tola krotkodobnje, z kšawjeceju wutšobu, wótpowěźeli. „Teke personalny problem, až wšuźi pśi zachodach a wuchodach dej něchten stojaś, njeby my rozwězaś mógali. Dajo wjele faktorow“, rozkładujo wjednica muzeja Nadine Adamowa.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen