Te jazora su na serbskej zemi

Von Horst Adam Donnerstag, 30. Juli 2020

Z Łužyskeje jazoriny/Lausitzer Seenland. Wó Chóśebuskem jazorje (oficialnje se k tomu groni „Cottbusser Ostsee“) se wjele pišo a wulicujo. Planowane ga jo, až dej byś pó nejnowšem wokoło lěta 2026 – ta wjelika źěra mjazy Šlichowom, Žylowkom, Łakomeju a Noweju Jsu, w kótarejž su w lětach 1981 do 2015 we wuglowej jamje Chóśebuz-pódpołnoc (Cottbus-Nord) wjele milionow tonow brunice za Janšojsku elektraŕnju wudobyli, połna z wódu. Z něga nejmjeńšeje wugloweje jamy we Łužycy dej nastaś nejwětše bramborske jazoro a zrownju nejwětše kumštne jazoro w cełej Nimskej. Na 1.900 hektarach buźo se pón wupśestrěwaś. Pómałem se połni ta źěra z wódu – z gruntoweju, dešćoweju a ze Sprjewje. Ceło tak spěšnje to pak njejźo. Dla dłujkeje suchoty ga njamógu z rěki blisko Łakomeje wótpušćiś telik wódy ako su se myslili. Twarili su teke južo wšake a na pisanych wobrazach jo wiźeś, kak dej to kołowokoło Chóśebuskego jazora wšykno raz wuglědaś. Pśi tom su pak wšake zasej šmarnuli wót togo, což běchu se politikarje a architekty tak wumyslili…

Tam jěźo něnt teke „gusta“

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen