„Wažne jo, až maska jo w tašy“

Von Horst Adam Donnerstag, 02. Juli 2020
W Casniku „Tygodniowa“ kuždy tyźeń wó tom pišu, kak we wokrejsu Krosno wuglěda z koronu. HorstAdam

Z Gubina/Gubin. Młogim jo se tak šło w tych pśisamem tśich mjasecach, źož smy byli dla teje korony zawrěte: Su pytnuli, co jim wjelgin felujo, ale rowno tak su zwěsćili, až to abo druge zewšym njetrjebaju. K tomu prědnemu su słušali direktne kontakty z Pólskeju, woglědy k susedam, kótarež njejsu byli do srjejź junija móžne, dokulaž běšo Pólska swóju granicu k susednym krajam zacyniła. Teke k Nimskej a z tym tež k Łužycy.

Toś: To žycenje, to kśěśe, se zasej wudaś do Gubina, do Łęknice pla Mužakowa abo do Zasiekow za Baršćom, jo było pla młogich bejnje wjelike. Toś jo se ned 13. junija, ako bu granica zasej wótcynjona, wjele luźi wudało do Pólskeje. Tam buchu wutšobnje witane, to zasejwiźenje jo było rědne, což pokažo, kak wuska jo mjaztym ta zgromadnosć mjazy luźimi na wobyma bokoma granice.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen