Nowy Chmjelow a jogo wobydlarje

Von Nowy Casnik Donnerstag, 02. Juli 2020
Marita Wobserowa w swójej šejcowni pokazujo kniglicki „Die letzten Lutki von Horno“.

Za sportowym palastom jěźo elektriska spóromje zagrodkow Friedenseck z. t. a pómału zajěźo do Nowego Chmjelowa, do nejmłodšego chóśebuskego běrtyla. Jogo zelenišćo njejo zapasć. Nowy Chmjelow jo dopołna měsćańska jadnota: ze šulu, źiśownju, gymnaziumom a wušeju šulu. Znamjenja serbstwa su wót nastaśa pśibytne. Nowy Chmjelow ma samo załožk zagrodkow „Nowinka“.

Nastaty ako nowa domownja za źěłaśerje kombinatow, Nowy Chmjelow jo dožywił 2015 žwału nowych pśiśěgnjenjow. Wót togo casa se pišo wjele wó tom běrtylu, wó zgromadnem žywjenju mjazy wuběgańcami a Chmjelowarjami a wjelikej mani pśimarjow socialneje pomocy. W slědnem casu, pó zamordowanju afghaniskeje žeńskeje wót jeje cłowjeka w maju, powěda se mócnjej, lěc bywa běrtyl geto. Kake jo žywjenje w Nowem Chmjelowje, som kśěł wósobinski zgóniś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen