Hyšći raz wó serbskej wucbje – powěsći z MBJS

Von Stefanie Krawc/MBJS Donnerstag, 02. Juli 2020

Z Pódstupima/Potsdam. Bramborske ministaŕstwo za kubłanje, młoźinu a sport (MBJS) jo se na Casnikowu redakciju wobrośiło z powěsću, ako nastupa serbsku wucbu w pśiducem šulskem lěśe wót 10. awgusta. Wóno jo pisało, až wšykne šulske amty, wjednistwa šule, starjejše, wuknice a wuknice su dostali list z informacijami wó tom, kak dalej pójźo pó lěśojskich ferijach. Ten list co MBJS spóraś na swój internetowy bok. W lisće na statne šulske amty jo pisał MBJS: „Za šule w serbskem sedleńskem rumje, ako pórucuju serbsku wucbu pó góźinskej tofli, wóstanjo to pórucenje serbskeje wucby nadalej, na zakłaźe teje góźinskeje tofle. Bilingualna wucba we wuzwólonych pśedmjatach (Witaj) dej byś zawěsćona.“

W nowem šulskem lěśe 2020/21 wordujo 23.400 źiśi zašulowanych w Bramborskej. Naźeja jo, až korona-pandemija njebuźo wobśěžkaś jich prědny cas w šuli.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen