„Šybałk, kótaryž pśi tom złe mysli ma“

Von Viktor Zakar Donnerstag, 02. Juli 2020
Wobydlarje su pó rozgronje dalej diskutěrowali zwenka grěšańskego gmejnskego centruma.

Z Grěšneje/Grießen. Gmejnske zastojnstwo jo 25. junija pśepšosyło na zjawne zmakanje wobydlarjow gmejny Janšojce w grěšańskem gmejnskem centrumje ze zastupnikami LEAG a Veolia dla zgromadnego projekta załožka za energiju a pśetrjebanje (EVA). Tomu jo slědowało něźi 50 luźi.

Zarědowanje jo moderěrował šołta Janšojc Helmut Badtke. Prezentacija projekta załožka za spalenje wótpadkow z boka zastupnikow Veolia a LEAG jo trała wěcej ako jadnu góźinu, což jo wubuźiło zaśišć ako by wóni wopytali zmucniś wobydlarje gmejny, aby mjenjej pšašanjow stajali.

Zastupnik LEAG Wolfgang Rolland jo wuzwignuł, až jo ten projekt dalejwuwijanje regiona. Wócynijo se z nim něźi 50 źěłowych městnow, jo wón k wěsći dał. Zastupniki zgromadnego projekta su gronili, až jo 75 procentow wótpadkow z janšojskeje milinaŕnje a 25 procentow pśiźo z wótpadankow partnarjow, z kótarymiž doněnta źěłaju. Buźo se lětnje maksimalnje 480.000 tonow nješkódnych palidłow spaliś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen