Dobra žywa dolnoserbska rěc – jogo wjelika starosć

Von Horst Adam Donnerstag, 21. Mai 2020
2018 jo swěśił Casnik swóje 170. narodniny w Domowniskej śpě w Bórkowach. To jo był teke za Gregora Wieczoreka wjelgin rědny źeń. Foto: Michael Helbig

Wót lěta 1848 maju Dolnoserby swój Casnik – jano pó lětach 1933 a krotki cas pó Drugej swětowej wójnje nic. Pśecej su to byli głowne abo zagronite redaktory, ako su sami abo gromaźe z drugimi kuždy tyźeń jaden raz Casnik pisali. Dogromady jo jich było dwanasćo wósobinow, ako su měli taki zagronity a cesto śěžki nadawk. Mina Witkojc jo była jadnučka žeńska, k tomu jadnasćo muskich. Slědny w tom dłujkem rěźe jo był Gregor (Grzegorz) Wieczorek, ako jo z lěta 2004 až do apryla 2020 redakciju nawjedował. To groni: pśisamem 16 lět dłujko jo ako šefredaktor wažnje sobu póstajił niwow Nowego Casnika.

Cytaŕki a cytarje su mógali toś kuždy tyźeń pósuźowaś, kak jo ten nadawk dopołnił, a to se wě, teke ceła dolnoserbska zjawnosć. Teke ja ako jogo pśedchadnik som był kuždy tyźeń narski, kak jo Gregor swój wažny serbski amt wugbał a zastojał.Tak ako kuždy wót tych dwanasćo „głownych“ casnikarjow jo měł teke wón swójske pśedstajenja a ideje za Casnik. A to se wě, pśi tom swóje pócynki a njepócynki, tak ako jo to raz dolnoserbski faraŕ a ceptaŕ Herbert Nowak wó swójom dłujkem žywjenju zwěsćił.

(1 Stimme)
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen