Jo był pśecej narski: Co gótuju Serby?

Von Nowy Casnik Donnerstag, 16. Januar 2020
Manfred Stolpe 1991 w Serbskem domje. Jurij Koch jo se z nim rozgra njał. Foto: A. Wawro

Gaž jo něcht wokoło 40 lět dłujko źěłał ako serbski casnikaŕ w redakciji Nowego Casnika, ten jo se zmakał na wšaki part z wjele, wjele luźimi. To se wě, głownje ze serbskimi, ale casy teke z nimskimi a takimi z drugich krajow. Jo se z nimi rozgranjał a wó tom pisał. Mjazy nimi su byli tek „wjelike“ a „mjeńše“ politikarje – ministarje, šołty a wuše šołty, krajne raźce a dalšne.

Jo, a samo ministaŕski prezident móžo to byś, kótaregož sy mógał za tym a drugim wopšašaś abo wó jogo woglědach a zmakanjach pla Serbow pisaś. Taki jo był dr. Manfred Stolpe, kenž jo krotko pśed Nowym lětom, 83 lět stary, wumrěł. Wón jo był w lětach 1990 do 2002 prědny ministaŕski prezident w nowo załožonej Bramborskej, 12 lět dłujko.

Teke ja som za Casnik wšake wó njom pisał a w archiwje su wuchowane teke młoge južo historiske fotografije, źož jo Manfred Stolpe ze serbskimi luźimi wótmólowany. Tśi take smy wubrali, kótarež su za mnjo teke wopomnjeńske. Wóni dopominaju na togo zasłužbnego bramborskego politikarja.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen