Změju lětosa „jubilejny kokot“

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 16. Januar 2020
Šołtowka Kerstin Jaserowa (nalěwo). Fota: Marion Hirchowa

Z Gór/Guhrow. Zachadny pětk jo pšosyła wejsna pśirada na woklapnicu we wejsnem domje. Powědali su wót togo, až Góry su w lěśe 2019 kšasnje swěśili prědne dokumentariske naspomnjenje pśed 550 lětami.

Až ta kopica aktiwitow jo zmócniła wejsne zgromaźeństwo, jo teke na woklapnicy derje widobne było. Pśisamem 100 mužow, žeńskich a źiśi jo slědowało pśepšosenju wejsneje pśirady, stakim něźi kuždy šesty wobydlaŕ. Zaprědka jo šołtowka Kerstin Jaserowa licby k wěsći dała: „Góry maju 532 wobydlarjow, styri źiśi su se 2019 naroźili. 18 wósobow jo ze jsy pšec śěgnuło, 33 jo nowych we wejsnem zgromaźeństwje. Šesć Górjanarjow jo łoni wumrěło. 52 firmow a pśedewześow jo na Górach pśizjawjonych“

Pótom jo šołtowka se swójim spušćobnym wólbnym pomocnikam a pomocnicam wuźěkowała. Jo pśedstajiła nowe gmejnske zastupniki a zastupnice a jo pšosyła na swóju zjawnu rěcnu góźinu, ako buźo kuždy tśeśi stwórtk w gmejnskem běrowje. Wuźěkowała jo se teke kameradam a kameradkam dobrowólnych wognjowych woborow susednych jsow, pśeto wjas Góry swójsku woboru njama, a jo zasej wjele pódpěry dostała.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen