Změju tśi wjeraški 2020

Von Jill-Francis Käthlitz Donnerstag, 16. Januar 2020

Z Města/Cottbus. Sobotu tyźeń su cłonki Spěchowańskego towaristwa Serbskego muzeja se lětosa k prědnemu razoju zmakali. Pśedsedaŕka dr. Madlena Norbergowa jo nejpjerwjej pśepódała Steffenoju Krestinoju (wjednik městostawizniskich zběrkow) jubilejny strusk, dokulaž jo 15. junija 2019 swój 60. narodny źeń swěśił. Pón jo Norbergowa wjeraški lěta 2019 wuzwignuła: Jo na pś. spomnjeła na swój jubilejny artikel k 5-lětnemu wobstaśu towaristwa, kenž jo 15. februara w Serbskich Nowinach wujšeł a 23. maja dolnoserbski w Nowem Casniku. Wažny jo był tek 14. měrc, ako žarjabnica jo towaristwoju 2500 euro pósćiła za saněrowanje starych cerkwinych ławkow ze Serbskeje cerkwje, ako su za trajnu wustajeńcu w Serbskem muzeju pśedwiźone. Mjazy drugim jo Norbergowa tek spomnjeła, až towaristwo jo w awgusće abiturienta Elias Bisse z 150 euro mytowało za praktikum, kenž jo w muzeju absolwěrował. Mimo togo jo w běgu pósejźenja Krestin wó stawje źěłow w Serbskem muzeju informěrował. Wětšy źěl witrinach juž stoj, a wótwórjenje buźo srjejź abo kóńc drugego kwartala 2020 – jaden mrocnik lětosa. Wótwórjenje dejało pak byś pśed 5.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen