Wjas pśi jazorje, moderny swět a wuměłstwo

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 28. November 2019
Łazojski grod, to jo kněski dom z lěta 1856, jo južo lěpše case dožywił.
Tak wita Łaz woglědarje.W něgajšnej łazojskej kowarni, foto jo z knigłow „Laasower Dorfchronik“.

„Nowy Casnik“ jo se wudał do jadneje łužyskeje jsy ze serbskimi kórjenjami. Smy byli we Łazu, comy dodaś: we Łazu pśi Grabicańskem jazorje. Wšak znajomy pór łužyskich jsow z mjenim Łaz. Łaz, ako słuša k Wětošowu (tam smy byli), Łaz (Laasow) blisko Tšupca a Łaz (Lohsa) blisko Wórjejc, źož serbski basnikaŕ Handrij Zejler jo fararił. „Naš“ Łaz njejo domownja wjelikich poetow był, rědny jo weto. Wót teje jsy su prědny raz pisali 1377, wjele wót stawiznow jo zgóniś z „Laasower Dorfchronik“ z lěta 2002, ako jo Andreas Tartz napisał.

Wjele serbskego njejo namakaś we tej jsy. Pór serbskich nałogow woplěwaju: Principjelnje hyšći campruju, ale lětosa njejo se nicht wupórał na ten campor. Wóni zapaliju jatšowny wogeń a stajaju majski bom. Wušej togo rejtuju wó kołac, tak tradicionelny ako w Nowej Niwje ten nałog wu nich njejo.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen