Serbski sejm: „Źěło na nowem wujadnanju ze statom jo se zachopiło“

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 28. November 2019

Z Bórkow/Burg. Na wobradowanju Serbskego sejma pśed tśimi tyźenjami (Casnik jo gano krotko pisał) jo se ako gósć wobźělił a grono źaržał pśedsedaŕ towaristwa Ponaschemu a Witaj-wucabnik w bórkojskej šuli Uwe Gutschmidt. Wón jo wulicował wót pilnowanja wó załoženje serbskeje Witaj-klase na tamnej wušej šuli („A-klase“) – ten projekt su za jogo powěsću inicěrowali starjejše. Serbsku Witaj-wucbu dejali wukniki we tej klasy až do abitury měś. Wón jo pšosył, aby Serbski Sejm to wótglědanje pódpěrał a oficielnje póžedanje formulěrował. Wótpósłane su wobzamknuli, až jich wuběrk za šulstwo dej se z tym zabraś, we zgromadnem źěle z Gutschmidtom.

Wušej togo su wótpósłane zgłosowali, až ku kuždemu wobzamknjenju we pśichodu deje tejerownosći słušaś konkretne statki a kšocenje k jogo realizěrowanju, a teke wustajenje, chto jo za nje zagronity a chto dej je kontrolěrowaś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen