17 towaristwow a komunow jo dobyło w serbskem wuběźowanju

Von Horst Adam Donnerstag, 28. November 2019

Ministaŕstwo za kulturu, slěźenje a wědomnosć w Bramborskej běšo lětosa napominało do wuběźowanja „Serbski pśichod: Łužyca – sorbisch-wendische Zukunft Lausitz“. Z tym jo kśěło pócesćiś a mytowaś projekty a jich iniciatorow, z kótarymiž se wósebnje serbska rěc a kultura woplěwaju a spěchuju. To jo dejał byś pśinosk k strukturnej změnje we Łužycy. Dogromady 50.000 euro jo ministaŕstwo k tomu k dispoziciji stajiło. W našej strategiji za Łužycu njocomy jano góspodaŕstwo, wědomnosć a slěźenje w Dolnej Łužycy dalej wuwiś, ale teke cełe kulturne žywjenje, jo k tomu groniła Ulrike Gutheilowa, ako jo w doněntejšnem bramborskem kněžaŕstwje ako kulturna statna sekretaŕka była zagronita za serbske nastupnosći.

Dogromady 17 towaristwow, iniciatiwow a komunow su mógali něnto mytowaś za wuspěšne wobźělenje na toś tom serbskem wuběźowanju. To jo se stało we wšakich kategorijach.

Jadno wósebne myto, za kótarež płaśe wšykne kategorije, jo dostał Serbski institut za swój internetowy portal www.dolnoserbski.de/www.niedersorbisch.de (10.000 €).

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen