„Wjele jo se zgubiło, ale wjele tež zeźaržało“

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 28. November 2019
Günter Pawliš z Lubochowa groni z kory: „To jo mě było pśeliš pesimistiske! Tak zlě ga njejo“. Fośe G. W.

Z Chóśebuza/Cottbus. Helmut Kurjo z Blunja, dłujkolětny póbratš a organizator serbskich nałogow a kulturnego žywjenja we swójej jsy, jo był cesny gósć filmowego festiwala pśed tśimi tyźenjami. Jomu a serbskej kulturje Blunja a wokolnych jsow su pósćili wósebny filmowy wjacor we Weltspiegelu, źož su se pokazali tśi filmy: Wenn Jan und Lenka Hochzeit machen (1956, wót Hansa Güntera Kadena), Pobraška – der Hochzeitsbitter (1987, wót Michaela Börnera) Kurjos Hof (1997, wót Pětša Rochy).

Moderatorka Grit Lemkowa jo južo pśed pokazanim filmow publikumoju pśigranjała, až we filmach jo pokazane, kak serbska rěc a kultura w Blunju jo we slědnych 50 lětach zajšła. Wósebnje we tom slědnem filmje Kurjos Hof jo serbska historija Blunja „dospiwana“, ten film jo kaž slědne bóžemje k roztylahyśu. Snaź nje­trjebnje ­– pśez take pśedsuźenje su pśiglědarje wordowali do śěžkeje mysli starcone južo pjerwjej, nježlic su prědne sceny wiźeli.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen