PŠAŠATA RĚPA

Co cynimy w nazymje?

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 07. November 2019
Banje witaju gósći na dešańsku faru. To jo było radne, ale rědne źěło je pśigótowaś. Foto: S. K.

Lube źiśi,

wěsćo, co buźo pónjeźele? To buźo Mjertynowy źeń. Źośo wy teke na pśeśěg z lampionami? Ja cu na taki pśeśěg hyś. Ja se wjelgin wjaselim! Wót togo budu ja pisaś pśiducy raz.

Źinsa cu hyšći pisaś wót drugich wěcow. Wšak móžomy w nazymje wjele cyniś! Na pśikład móžomy basliś. Tak móžo nastaś rědna dekoracija. Taka dekoracija móžo byś za jśpu. Dekoracija móžo teke byś za wence. Na pśikład som w slědnem casu wence wiźeła banje. Banje su luźe měli pśed woknami. Wóni su stojali pśed źurjami. Wóni su stojali w zagrodach. Su banje jano tak stojali? Ně! Luźe su je wurědnili. Wóni su banju wzeli. Pótom su górjejce „wěko“ wurězali wót banje. Pótom su ze łžycu wuškrabali to nutśikowne. Zernka a płodowe měso su wupórali wen. To jo radne źěło. Gaž taka banja jo „prozna“, su luźe dalej cynili. Z hapku su rězali rědne mustery do tych banjow. Młoge banje maju pótom pšawe „woblico“. Luźam se cesto spódoba, gaž banje wuglědaju pitśku tšachotne a njelube. Wšyknym to se pak njespódoba. To teke njemusy byś. Wy móžośo kuždy musster zarězaś do tych banjow!

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen