Imersiju jo wóna južor ako góle dožywiła

Von Alfons Wicaz Donnerstag, 07. November 2019
Dr. Jana Šołćina na terasy doma w lěśu w Hornjej Kinje. Foto: Alfons Wićaz

Kšasny jo słyńcny a bytšny źeń. Na wjažynej terasy wu Šołćic, we jsy Hornja Kina (Oberkaina) pla Budyšyna, móžoš dłymoko dychaś, se cystego powětša nasrěbaś. Wót how maš daloki rozglěd až k łužyskim góram. Wjelgin pówabna kulisa. Ja chopijom spontanje spiwkotaś ludowy spiw „Łužyca mója, lubosny kraj, domownja mója, kwětkojty raj...“

55lětna rěcywědnica dr. Jana Šołćina glěda na mnjo a groni: „Jo, to jo krajina kaž we tom spiwje. Ja to tež tak zacuwam, gaž sejźim z manźelskim abo z cełeju familiju how wence na terasy, a my se dajomy wobguslowaś pśez rědnu łužysku krajinu“.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen