Skóro změjomy nowu CDejku wót chora „Łužyca“

Von Horst Adam Donnerstag, 07. November 2019
Te pěśo muske z chora „Łužyca“ su w spiwje wuchwalili piwo. Fośe: Horst Adam

Cłonki chora „Łužyca“ su měli w slědnych mjasecach – teke w lěśojskem casu – dosć źěła. To nejwažnjejše za tych něnto 20 spiwaŕkow, spiwarjow a gercow jo było nejskerjej to, swóje nowe spiwy a štucki nagrawaś za nowu CD. Ta změjo titel „Anka, ty brune wócko – Mit dem Chor Łužyca durch’s Jahr“. Na njej budu k słyšanjeju mimo serbskich spiwow teke młoge wót drugich słowjańskich ludow.

Wót 30. awgusta až do 1. septembra su pón cłonki chora póbyli tśi dny w Budyšynje w tamnem Serbskem ludowem ansamblu, aby tam intensiwnje zwucowali za pśiduce nadawki a wustupy. Pśi tej góźbje su teke ned dwa raza wustupili na tamnem měsćańskem swěźenju. Južo 2. nowembra su se wóni zasej wudali do Budyšyna. Tam ga su se na nazymskem koncerśe w Serbskem domje pśedstajili górnoserbskemu publikumoju. A znowa w měrcu budu dolnoserbske spiwaŕki a spiwarje zasej k słyšanjeju w Budyšynje – ga na wósebnem zgromadnem koncerśe z chorom Serbskego ludowego ansambla.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen