Strukturna změna dej se koordiněrowaś

Von Ines Neumann Donnerstag, 10. Oktober 2019
Na wótpołdnju su wóni byli te głowne aktery (wótlěwa) moderator Karsten Feucht, Antonia Mertsching ako politikaŕka Lěwicy w Sakskej a Marion Scheier, pśedsedaŕka DGB w pódpołdnjowej Bramboŕskej. Foto: I. N.

Z Ranja/Großräschen. Pód pitśku prowokantnym titelom „Glück auf, Strukturwandel!“ jo pśewjadła Załožba Rosa Luxemburg konferencu. W Ranju jo se zmakało 28. septembra pśisamem 50 luźi, aby diskutěrowali wó tom, kak móžo se Łužyca w pśiducych lětźasetkach pśeměnjaś. Fokus zarědowanja su połožyli na to, až dej se teke wót zasadnych wěcow powědaś a nic jano wót pśedwiźonych konkretnych projektow. Pśidatnje su kśěli pitśku pórěda a struktury spóraś do tych diskusijow na wšakich rowninach.

Wótwórił jo to zarědowanje rański šołta Thomas Zenker. Swójo město jo prezentěrował ako wjelgin wót strukturneje změny pótrjefjone, ale južo pjerwjej. Pśez brunicowu jamu „Meuro“ jo se wótbagrował měsćański źěl Großräschen-Süd z 4.000 wobydlarjami w DDRskem casu. Pjerwjej jo to była serbska wjas Bukowka/Bück-gen. Ale w ramiku industrializacije su tam natwarili wjelicke fabriki a koloniju za brunicowu jamu Ilse. Toś tej źěla su pótom gromadu połožyli ako Großräschen-Süd.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen